Dr. Furkan Bahadır Alptekin

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun oldu. Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde asistan doktor olarak görev yapmaktadır.