Dr. Semiha Selük

2012 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapmaktadır.