Uzm. Dr. Gökşen Yüksel Yalçın

1994 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesi’ni bitirdi ve aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. 2000 yılında yine aynı fakülteden mezun oldu. Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi asistanlık deneyimlerinden sonra 2010 yılında Bezm’i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki görevinden sonra başladığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2010 tarihinden itibaren psikiyatrik uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi, EMDR ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi eğitimleri mevcut olup 2011 yılından itibaren hastanenin Perinatal Psikiyatri Polikliniğinde gebelik ve doğum sonrası hastaların psikiyatrik takiplerini gerçekleştirdi. 2014-2016 yılları arasında Türk Psikiyatri Derneği, Gebelik ve Doğum Sonrası Bilimsel Çalışma Biriminin yöneticiliğini üstlendi. Temel ilgi alanı olan Kadın Ruh Sağlığı ve Perinatal Psikiyatri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası kongrelerde konu ile ilgili çeşitli sunumları mevcuttur.