Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde 2001-2005 yılları arasında psikiyatri ihtisasını tamamlayarak 2005 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2005-2006 yılları arasında Urla Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2006’dan 2010 yılına kadar İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde çalışmaya devam etti. 2010 yılında başasistanlık sınavı ile BRSHH’e başasistan olarak atanarak çalışmalarını sürdürdü. Mart 2015’de doçent oldu. Halen BRSHH’de 15. Psikiyatri Ünitesi ve KRSM’de çalışmaya devam etmektedir. Kadın ruh sağlığı, anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozuklukları ilgi alanlarıdır.