Prof. Dr. Pınar Çetinay Aydın

Prof. Dr. Pınar Çetinay Aydın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini 2005 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde tamamlamıştır. 2005-2006’ da Urla Devlet Hastanesi’nde, 2006-2010 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde psikiyatri uzman hekimi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde başasistan olarak görev yapmaya başlamıştır. 2015 yılında doçent, 2021 yılında profesör ünvanını almıştır. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde klinik koordinatörü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Ruhsal Bozukluklar Çalışma Birimi koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Psikodrama, Psikanalitik Psikoterapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi, EMDR, Cinsel Terapi eğitimlerini tamamlamanın yanı sıra gebelik ve doğum sonrası dönemde görülen ruhsal bozukluklarun tedavisinde uygulanması öne çıkan kişilerarası ilişkiler psikoterapisi psikoterapistidir.