Uzm. Psk. Burak İyidir

Klinik Psikolog Burak İyidir

İstanbul’ da doğan Uzm. Klinik Psikolog Burak İYİDİR, İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İlkevin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yuvam İstanbul Özel Bakım Merkezi ve çeşitli özel kliniklerde stajlarını ve çalışmalarını yapmıştır. Yine lisans eğitimi boyunca Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile ‘’ Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikolojik Sorunlar’’ konu başlıklı ailelere yönelik önleyici tedavi hizmetleri kapsamında düzenlenen projenin üretici ortağı ve sorumlusu olmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitede hocası olan Dr. Engin EKER’ in kliniğinde çalışmaya başlamıştır. Bu iş deneyimiyle kendisini Klinik Psikoloji alanında geliştirmek istediğini tamamen anlayan Burak İyidir, Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ( Tezli ) programına başlamıştır. Bu süreçle eş zamanlı olarak Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Programına da (450 Saat ) başlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini takiben yeni görev yeri olan Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminde çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte klinik psikoloji stajını NP Nöropsikiyatri Hastanesinde tamamlamıştır. Klinik süpervizyonunu ise Kişilerarası İlişkiler Psikoterapistlerinden Prof. Dr. Nazan AYDIN eşliğinde tamamlamıştır. Burak İyidir, yüksek lisans eğitimi sırasında dünyada ikinci büyük geniş kapsamlı araştırma olan Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Projesinde görev almıştır. Yüksek Lisans bitirme tezini ‘’ İstanbul’ da Yeme Bağımlılığı ve Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ üzerine yazmıştır. Bu süreçle birlikte mezun olan Burak İYİDİR, üniversitede hocası olan Prof. Dr. Nazan AYDIN ile birlikte Kadıköy/ İstanbul bölgesinde PSİMED Psikiyatri, Psikoloji ve Psikoterapi Merkezini kurmuştur. Aktif olarak hizmet vermeye başlayan merkezinde danışanlarıyla görüşmelerini sürdürmektedir.