Doğum Sonrası Psikoz

Binde bir oranında görülen bu hastalık oldukça nadir olmasına rağmen bebek ve anne ölümleri dahil korkunç sonuçlara yol açması nedeniyle önemlidir. Doğum sonrasında bir kadın alışılanın aksine çocuğu ile ilgili tuhaf davranışlar sergiliyorsa, bir anneden beklenen davranışlardan ziyade ihmal, bebeğe karşı hırçın ya da tuhaf davranışlar sergiliyorsa mutlaka doğum sonrası psikoz akla gelmelidir.

İlk kez hamile kalanlarda, daha önceden hamilelik ve doğum sonrası dönemde benzer hastalık geçirenlerde ve ailesinde ruhsal hastalık öyküsü olanlarda risk artmaktadır. Bu özellikleri olan anne adaylarının hassasiyetle takibi gerekir.

Doğum sonrası psikozun ilk haftalar içinde gelişmesi sıktır. İlk haftalara göre azalmakla birlikte doğumdan sonra 4-13.’cü haftalarda ve sütten kestikten sonra da ortaya çıkabilir. Çoğunluğu bipolar bozukluk ile bağlantılıdır. Bipolar bozukluk tanısı olanlarda doğum sonrası atak gelişme riski gelecekteki gebelikler sonrasında artabilir.

Doğum sonrası psikoz binde bir görülme oranı ile oldukça nadirdir. Gerçeklikten kopmanın olduğu, intihar düşüncesi ve riski, bebeğe zarar verme düşünceleri ya da girişimlerinin olabildiği, hezeyan, varsanı, duygudurum dalgalanmaları, şiddet davranışı, yemek yemeği ya da uyumayı reddetmenin ya da iştah kaybı ve uykusuzluğun olduğu bir hastalıktır. Doğum sonrası psikoz, psikiyatrik bir acildir, anne ve bebeğin güvenliği için hastaneye yatırılmayı gerektirir.

POSTPARTUM PSiKOZ İYİLEŞME SÜRECİ

Tanı aldıktan sonraki ilk aylar

Postpartum psikoz iyileşirken birçok duyguyu yaşamanız mümkündür. Bu duygular,

Şok, utanma, ‘Neden ben?’ diye düşünme, kızgınlık, tükenmişlik, bitkinlik, suçluluk, endişe,

Ne olduğunu anlamak

Tanı aldıktan ve tedaviye başlandıktan sonraki ilk günler, bebeğin doğumu ve hastalık ile ilgili kafa karışıklığı olabilir. Çoğu kadın hastalığın başlangıcı ile tedavi için başvuru arasındaki geçen zamanı tam olarak hatırlayamayabilir. Hastaneye götürülüş ve tedavinin başlama biçimi ile ilgili üzgün ve hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Postpartum psikoz ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyebileceğiniz gibi, detaylı bilgi almak için kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz de. Size önerilerimiz, ruh sağlığı çalışanlarına olmuş olanlar ve bundan sonraki tedaviniz ile ilgili danışabilirsiniz, partneriniz ve ailenize olan olayları sorabilirsiniz. Bir günlüğe kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Anılarınızı fotoğrafları kullanarak bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Bu beklediğiniz gibi olmasa da bebeğinizin ilk günlerine geri dönüp bakmanıza yardımcı olacaktır. Diğer kadınların hikayelerini okuyup, doğum sonrası psikozla ilgili web sitelerini inceleyebilirsiniz. Bazı web sitelerinde her türlü ayrıntı verilebileceği için, buna hazır olup olmadığınızı değerlendirebilirsiniz.