Hakkımızda

Anne ruh sağlığı farkındalık platformunun amacı gebelik ve doğum sonrası ilk bir yılda olan kadınlar ve onların bebeklerinin ruh sağlığının iyileştirilmesine katkı sunmaktır.

Ruh sağlığının bu alanı ve dönemi ile ilgilenilmesinin anneler, babalar, çocuklar, aileler ve toplum açısından uzun sürede çok dramatik etkileri bulunmaktadır.

Anneler ve bebeklerinin hayat kalitesini artırmak, antenatal ve postnatal ruh sağlığının önemini vurgulamak ve anne ruh sağlığı hizmet sunumunun niteliği ve ulaşılabilirliği ile ilgili farkındalık yaratmak hedeflenmiştir

 

Prof. Dr. Nazan Aydın

Prof. Dr. Nazan Aydın

Tıp eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır.

Akademik çalışmalarını 1998-2013 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında sürdürmüştür.

2013-2018 yılları arasında yılı itibariyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapmıştır. Bu dönemde Türkiye’nin ilk ve tek Kadın Ruh Sağlığı Merkezi olan Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Merkezini kurmuştur ve bu merkez özellikle gebelik ve doğum sonrası dönemde ruhsal bozukluğu olan annelere öncelikli olmak üzere kadın hastalara hizmet vermektedir.

2018 Nisan ayı itibariyle çalışmalarını kendi özel muayenehanesinde sürdürmektedir.

Çalışma alanları sinirbilimleri temelinde kadın ruh sağlığı ve kişilerarası ilişkiler psikoterapisidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar Biriminin kurucusudur.

Gebelik ve doğum sonrası ruhsal bozukluklar alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar olan International Marce Society ve Postpartum Support International’ in Türkiye temsilcisidir.

Kişilerarası İlişkiler psikoterapisi eğiticisi ve süpervizörüdür. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği’nin başkanlık görevini sürdürmektedir. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi eğitimlerini  sürdürmekte ve daha çok kişiye ulaşabilmesi için aktif çaba göstermektedir.

Kişisel Web Sitesi: https://nazanaydin.com.tr

Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın

Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde 2001-2005 yılları arasında psikiyatri ihtisasını tamamlayarak 2005 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 2005-2006 yılları arasında Urla Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2006’dan 2010 yılına kadar İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde çalışmaya devam etti. 2010 yılında başasistanlık sınavı ile BRSHH’e başasistan olarak atanarak çalışmalarını sürdürdü. Mart 2015’de doçent oldu. Halen BRSHH’de 15. Psikiyatri Ünitesi ve KRSM’de çalışmaya devam etmektedir. Kadın ruh sağlığı, anksiyete bozuklukları ve duygudurum bozuklukları ilgi alanlarıdır.

Uzm. Dr. Gökşen Yüksel Yalçın

Uzm. Dr. Gökşen Yüksel Yalçın

1994 yılında Ankara Gazi Anadolu Lisesi’ni bitirdi ve aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. 2000 yılında yine aynı fakülteden mezun oldu. Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi asistanlık deneyimlerinden sonra 2010 yılında Bezm’i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki görevinden sonra başladığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ekim 2010 tarihinden itibaren psikiyatrik uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Bilişsel ve Davranışçı Terapi, EMDR ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi eğitimleri mevcut olup 2011 yılından itibaren hastanenin Perinatal Psikiyatri Polikliniğinde gebelik ve doğum sonrası hastaların psikiyatrik takiplerini gerçekleştirdi. 2014-2016 yılları arasında Türk Psikiyatri Derneği, Gebelik ve Doğum Sonrası Bilimsel Çalışma Biriminin yöneticiliğini üstlendi. Temel ilgi alanı olan Kadın Ruh Sağlığı ve Perinatal Psikiyatri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası kongrelerde konu ile ilgili çeşitli sunumları mevcuttur.

Uzm. Dr. Buket Belkız Güngör

Uzm. Dr. Buket Belkız Güngör

1999 yılında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1999-2005 yılları arasında tıp eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, psikiyatri uzmanlık eğitimini 2005-2011 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) tamamladı. Devlet mecburi hizmet görevini Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. 2015 yılında başasistanlık sınavı ile Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı. Psikodrama, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile Terapisi eğitimi aldı.

Uzm. Dr. Ayça Öngel Atar

Uzm. Dr. Ayça Öngel Atar

1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2002’de İstanbul Erkek Lisesi’nden, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını 2014 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. Halen aynı hastanede 15. Psikiyatri Kliniği’nde ve Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Merkezi’nde görev yapmaktadır. Perinatal psikiyatri ve cinsel işlev bozuklukları başlıca ilgi alanlarıdır. İleri derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Uzm. Dr. Neşe Üstün

Uzm. Dr. Neşe Üstün

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastaliklari Egitim ve Arastirma Hastanesinde psikiyatri uzmanlik egitimini 2002 yilinda tamamladi. 2002 yılından bu yana aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaktadır. Uzmanlik tez konusu "Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklugun Epidemiyolojisi"dir.

Uzm. Dr. Huriye Ersen

Uzm. Dr. Huriye Ersen

1979 yılı doğumludur. 2004 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve ‘Suç İşlemiş Kadınların Sosyodemografik Özelikleri, Anne-Baba Tutumları ve Öfke İfade Biçimlerinin Değerlendirilmesi’ tezi ile uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen aynı hastanede psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır.

Uzm. Dr. Nalan Öztürk

Uzm. Dr. Nalan Öztürk

1982 yılında Yalova’da doğmuştur. İlköğretimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini Yabancı Dil Ağırlıklı Yalova Lisesi’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mecburi hizmet görevini Çorum Kargı Devlet Hastanesi’nde yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası devlet hizmet yükümlülüğü görevini Kırklareli Devlet Hastanesi’nde tamamlamıştır. Mart 2016’den itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Semiha Selük

Dr. Semiha Selük

2012 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapmaktadır.

Dr. Furkan Bahadır Alptekin

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun oldu. Halen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde asistan doktor olarak görev yapmaktadır.

Dr. Hazal Yavuzlar Civan

Dr. Hazal Yavuzlar Civan

2007 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İntörnlüğünün önemli bir bölümünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. Halen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde asistan doktor olarak çalışmaktadır.

Dr. Hasan Mervan Aytaç

30.10.1988 tarihinde doğdu. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ingilizce) mezun oldu. Halen Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri asistan doktoru olarak görev yapmaktadır.

Dr. Kıymet Çağlar

2013 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Halen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh saglığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri asistanı olarak görev yapmaktadır.

Dr. Sinem Acar

Dr. Sinem Acar

24.10.1990 İstanbul doğumlu. 2009 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi'nde psikiyatri asistanı olarak çalışmaktadır.

Sorumlu Hemşire Suna Uysal Yalçın

2004 yılında Çankırı Anadolu Lisesi’nden ve 2009 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora programına devam etmektedir. 2009-2010 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölümünde görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Akut Kadın Psikiyatri Kliniğinde çalışmaktadır. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi A Düzey eğitimi aldı.  

Psikolog Sadık Yiğit

Psikolog Sadık Yiğit

2009 yılında Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 6 yıldır Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde  psikolog olarak görev yapmaktadır.