Gebelik ve Lohusalıkta Ruh Sağlığı Problemleri Seminerinde Psikofarmakoteratofobi isimli sunum Uzm. Dr. Buket Belkız Güngör tarafından anlatıldı.

Gebelik ve Lohusalıkta Ruh Sağlığı Problemleri Seminerinde Psikofarmakoteratofobi isimli sunum Uzm. Dr. Buket Belkız Güngör tarafından anlatıldı.

Sunum içeriğinden önemli noktalar;

  • 1.Doğumsal anomaliler sağlıklı ve ilaç kullanmayan gebelerin bebeklerinde de bulunabilir.
  • 2.Psikiyatrik ilaç kullanımı her hasta için ayrıca değerlendirilmelidir. Uygun karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken unsurlar;
  • *hastalığı şiddeti
  • *hastalığın anne karnında gelişimi devam eden bebek üzerindeki etkileri
  • *alternatif tedavi seçeneklerinin varlığı
  • 3.Ruhsal hastalığı olup psikiyatrik ilaç kullanan gebelerde yakın takip ve koruyucu önlemlerin alınması ile olası risklerin azaltılması ve erken saptanması mümkündür.