Dr. Hazal Yavuzlar Civan

2007 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2013 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İntörnlüğünün önemli bir bölümünü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. Halen Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde asistan doktor olarak çalışmaktadır.