Davet

Değerli Anne ve Bebek Dostu,

Türkiye Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği olarak amacımız sağlıklı anneler ve sağlıklı nesillerin oluşması. Bu amaç doğrultusunda sizinle işbirliği yapabilmek isteğiyle iletişime geçmekteyiz.

Gebelik ve doğum sonrası dönemde ortaya çıkan ruh sağlığı problemleri hem anne hem de bebek sağlığını olumsuz etkilemekte olup her 5 kadından 1’ini etkilemesi yönüyle önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef bu hastalıklara sahip her 10 kadından 7’si tedavi alamamaktadır. Bu sorunlar dünyanın her bölgesinde, her kültür ve sosyo-ekonomik düzeyden kadınları etkilemektedir.

Anne ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak ve ihtiyacı olan kişilerin destek ve tedavi hizmeti alabilmelerinin sağlanması, bu etkinliklerin toplumun tüm kesiminden katılımla gerçekleştirilebilmesi ve mümkün olabildiğince geniş bir kitleye duyurulabilmesi için dünyanın pek çok bölgesinden temsilcinin katılımıyla uluslararası bir platform olarak Dünya Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği (http://wmmhday.postpartum.net) oluşturulmuştur. Türkiye Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği (www.anneruhsagligi.com ) ve Bakırköy Kadın Ruh Sağlığı Merkezi bu birliğin içerisinde yer almaktadır (http://wmmhday.postpartum.net/about ).

Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği, her yıl Mayıs ayının ilk Çarşamba gününü (Anneler Günü öncesinde) ‘Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Günü’ olarak belirlemiş olup bu günde yapılan etkinlikler ile konuyu gündeme getirmekte ve farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Ülkemizde ilk olarak 4 Mayıs 2016 tarihinde önderliğimizde bu etkinlikler yapılmaya başlanmış, çeşitli il ve kurumlarda yapılan çalıştay ve seminerler ile konu gündeme getirilmiştir.

Dünya Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği tarafından 2017 yılı için belirlenen tarih 3 Mayıs olup, 1-7 Mayıs tarihleri arası ‘’Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası’’ olarak ilan edilmiştir. Dünyanın birçok yerinde bu tarihlerde yapılacak etkinlikler ile konuyu gündeme getirmeyi ve anne ruh sağlığı ile ilgili hastalıklar, korunma yolları ve tedavi hizmetleri konusunda ülkemizde de farkındalık oluşturmayı arzu etmekteyiz.

Anne ruh sağlığının önemine ve etkilerine dair farkındalık oluşması ve yapılabileceklerin gerçekleşmesi adına mümkün olabildiğince çok kişi, kurum ve kuruluşa ulaşabilmemiz için desteklerinizi rica ediyoruz.

Anne Ruh Sağlığı Farkındalık Birliği Koordinatörü

Prof.Dr.Nazan Aydın

Sosyal Medya Hesaplarımız;

Facebook: https://www.facebook.com/anneruhsagligi/

Twitter: https://twitter.com/anneruhsagligi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtdTWdOAjFx8hHN5FXhV9Uw

Instagram: https://www.instagram.com/anne_ruh_sagligi_farkindalik

@ GULUMSEANNE